Dokumenty szkoły

 

 Wewnątrzszkolny system oceniania

 

Punktowy system oceniania zachowania

 

 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia i w różnych sytuacjach wychowawczych

 

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.